Reviews

Wat anderen over mij zeggen

 

Een geslaagde dag was de landelijke dag van de Nationale Zorg Reserve, mede dankzij het goede dagvoorzitterschap van Hans Oosterkamp. Hans heeft het vermogen om snel aansluiting te vinden bij de groep en dat was duidelijk merkbaar bij de zorgreservisten, die uit het hele land waren gekomen. Met humor en bevlogenheid begeleidde Hans deze dag, met zichtbaar respect en waardering voor de reservisten en een goede inleiding voor de presentaties van de sprekers.

Een dank van mij voor Hans, maar zeker ook namens de zorgreservisten. Zij waardeerden Hans zijn dagvoorzitterschap met een 9, dus ook namens hen mag ik Hans hartelijk danken!  

Ik zie uit naar onze volgende dag van de Nationale Zorg Reserve met Hans als dagvoorzitter!

Charlotte de Schepper-Kerckhaert
Bestuurder Nationale Zorgreserve


Hans Oosterkamp is inmiddels een vertrouwd gezicht als dagvoorzitter bij het tweedaags jaarevent van Fizi. En dat is hij niet voor niets! Hans weet met zijn kennis van en betrokkenheid bij de zorg steeds de juiste vragen te stellen. Hij weet wat in het werkveld van zorgfinancials speelt. Met zijn enthousiasme en humor weet hij de deelnemers te betrekken bij discussies en scherp te houden. Dit zien wij terug in de goede waardering van de deelnemers!

Jorrit Wigchert, voorzitter Fizi


In december 2019 was Hans Oosterkamp dagvoorzitter van het congres Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Op een gedreven en positieve wijze wist hij het onderwerp van de dag terug te brengen naar de essentie waar het echt om gaat. Inhoudelijk gezien was hij goed op de hoogte, mede ook door zijn voorbereiding. Tijdens de paneldiscussie wist hij op een positief kritische, en soms ook humoristische wijze, de discussie aan te jagen en partijen op elkaar te laten reageren, maar steeds gericht op de inhoud en met veel respect naar alle aanwezige personen toe. Een mooie en onderhoudende presentatiestijl waar ik erg blij mee was.

Erik de Jeu, Projectleider Vilans

 


Tijdens ons Issuecongres op 27 januari 2014 is Hans Oosterkamp opgetreden als dagvoorzitter en gespreksleider. Hij is daarbij op een inhoudelijke, prikkelende en soms humoristische manier sturend geweest bij het bevragen van de inleiders.

Hans Oosterkamp heeft als dagvoorzitter de sprekers ondervraagd, hen uitgedaagd meer te vertellen en het gesprek met de zaal op gang gebracht.

Opvallend aan de manier van werken van Hans is dat hij in staat is om zich in korte termijn inhoudelijk in te werken in een onderwerp en daardoor voor de sprekers als een volwaardige gesprekspartner dient. Het gesprek werd daardoor levendig, spannend en inspirerend. Mede hierdoor kwamen er reacties uit de zaal en werd het een bijzonder goede bijeenkomst.

Wij zijn erg blij dat Hans als dagvoorzitter bij ons congres is opgetreden en bevelen hem van harte aan bij andere gelegenheden.

Sybrig van Keep, Managing Partner / Senior adviseur

 


Nefemed is als belangenorganisatie van de fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen een nieuwe speler in de scope van Hans.

Gedreven door nieuwsgierigheid, interesse en inlevingsvermogen heeft hij zich de omgeving van de bij Nefemed aangesloten bedrijven snel eigen gemaakt. Ook tijdens de dag is hij in staat dwarsverbanden te maken, kritisch vragen te stellen en een treffende samenvatting te geven. Hij bespeelt de deelnemers en de zaal op een verfrissende wijze, waardoor een open en coöperatieve sfeer ontstaat.

Met zachte maar besliste hand stuurt Hans in het programma en gedurende de dag naar een resultaat. Achterover leunen is er voor de deelnemers op zo’n dag niet bij. Hans zorgt ervoor dat mensen ook enthousiast worden en zelf bereid zijn actief mee te doen. De dag heeft merkbaar bijgedragen in een verandering in denkproces bij de deelnemers. Dat is de kracht van Hans als dagvoorzitter.

Iris van Bemmel, Verenigingsmanager Nefemed

 


Hans is door de deelnemers van deze dag beoordeeld als een discussieleider met humor die zeer goed in staat is de diverse sprekers aan elkaar te koppelen met scherpe vragen en opmerkingen. Hij is een zeer enthousiaste dagvoorzitter die ontzettend veel plezier heeft in deze rol.

Hans voelt het publiek goed aan en reageert op een wijze die door deelnemers gewaardeerd wordt. Daarnaast weet hij ook de tijd te beheersen waardoor uitloop van presentaties tot het minimum beperkt is gebleven. Jammer dat ik geen congressen meer ontwikkel, ik zou Hans namelijk zeker weer als dagvoorzitter inhuren!’

Steffie Veen-Vroomen, programmamanager Intermediair Trainingen

 


DEX Foundation:


Hans trad op als voorzitter van een inwonersavond waar raadsleden de mening van betrokkenen wilden horen. Het was een verhit debat, waar grote persoonlijke belangen speelden.

Hans wist de leiding goed vast te houden. Humorvol, zonder grappig te worden. Met een natuurlijk leiderschap, maar soms ook wel even een stevig punt makend, wist hij de ruimte te scheppen voor iedereen om zijn menig kwijt te kunnen, de emoties te uiten zonder dat deze te heftig werden. Hiermee ontstond een echt gesprek, waarbij alles op tafel kon worden gelegd maar waarbij iedereen na afloop ook nog rustig met elkaar een drankje kon drinken.

Luuk Heijlman – gemeentesecretaris gemeente Ouder-Amstel

 


Hans Oosterkamp inhuren als dagvoorzitter betekent per definitie dat het doel van het event behaald wordt. Een geslaagde bijeenkomst die vlot en soepel verloopt en waarbij humor zeker niet uit de weg wordt gegaan.

Hans besteedt relatief veel tijd aan de voorbereiding. Hij stelt zich goed op de hoogte van de inhoud van het onderwerp. Bespreekt met opdrachtgever welke wegen er naar de gestelde doelen leiden en doet voorstellen voor de te kiezen opties.

Het feit dat Hans nu al een aantal keren voor KLM Health Services een congres en discussies heeft geleid en onze deelnemers enthousiast zijn over zijn optreden wil zeggen dat het voor ons altijd een succes is om Hans in te huren als dagvoorzitter / discussieleider.

Yvonne Sirach, marketing events, KLM Health Services

 


Wij vragen Hans met enige regelmaat voor het begeleiden van thematische ledenbijeenkomsten. Vanuit zijn deskundigheid met de sector zorg en welzijn en met veel flair weet hij het debat met de deelnemers op gang te brengen en te komen tot verrassende conclusies, oplossingen en resultaten.

Roos Verheggen, programmamanager Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

 


In de inleiding zette dagvoorzitter Hans Oosterkamp direct de toon. “IZO is tot nu toe onder de radar gebleven, maar we gaan nu uitvoering geven aan de ideeën. Ook cliëntenorganisaties worden vanaf nu betrokken bij informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.”

Hans benoemde dat het daarbij essentieel is om in plaats van tegenstellingen juist overeenkomsten bij elkaar op te zoeken. Zo brengen we het gezamenlijke Toekomstbeeld IZO dichterbij.

Denktank IZO, het Toekomstbeeld en Platform IZO

 

 


Hans is een gedreven debatleider en kritisch op zijn eigen functioneren. Hij toont zich betrokken bij het onderwerp en de mens, en schuwt niet om kennis en inzichten te delen. Hij weet het publiek goed te betrekken, in een positieve en relativerende sfeer, met humor. Het is een plezier om met Hans te werken!’

Wijnandien Hoek-Scholten, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)

 


Op 25 september 2017 mocht ik dagvoorzitter zijn van de eerste masterclass zorgvastgoed van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, in samenwerking met de brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hieronder vindt u twee links naar artikelen over deze masterclass: 

KCWZ.nl en Zorginstellingen.nl