Over mij

Meer dan een dagvoorzitter

Naast mijn dagelijks werk als adviseur/manager bij een gerenommeerd adviesbureau en kenner van de Nederlandse gezondheidszorg, ben ik al vele jaren actief als dagvoorzitter, debatleider en moderator van bijeenkomsten. Dat varieert van kleine werkbijeenkomsten tot grootschalige conferenties en van ‘heidagen’ tot inhoudelijke congressen. Daarnaast word ik veel gevraagd voor het leiden van vergaderingen, zowel op zakelijk als bestuurlijk niveau.

De primaire taak van een (dag-)voorzitter is om een congres of bijeenkomst in goede banen te leiden. Maar ik ambieer altijd meer te zijn dan een dagvoorzitter. Ik hanteer daarbij een vaste set aan waarden, die ik bij elk evenement aan bod laat komen. Die waarden zijn: betrokkenheid, verbinding, interactie, humor en energie. 

De opgebouwde ervaring heeft mij een buitengewone antenne opgeleverd voor wat mogelijk is in onmogelijk lijkende omstandigheden, gecombineerd met een benadering die altijd van respect getuigt. Alleen dan kun je het beste uit mensen naar boven halen.

En of het nu gaat om een groep medewerkers van een zorginstelling of om een groep hoge ambtenaren, mijn enthousiasme is altijd even groot. Dat geldt overigens niet alleen voor de bijeenkomst zelf, maar ook in de voorbereidingen lever ik graag mijn bijdrage. 

BABS

Wist u dat ik ook als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand inzetbaar ben? Als BABS dus. Het is een extra dimensie aan het presenteren om een huwelijksceremonie tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken, waarbij ik dezelfde dosis enthousiasme en energie aan de dag leg als bij mijn rol als dagvoorzitter of moderator.